Charming farmhouse

San Lorenzo della Rabatta

Medieval village 9 km away from Perugia